Tilbage til overskrifterne

Aftalens varighed

Aftalen er gældende og uopsigelig i den valgte periode.
En lejeperiode slutter altid på sidste skoledag inden sommerferien, så du kan leje et skab for resten af indeværende skoleår samt et eller flere efterfølgende hele skoleår. Der kan også lejes skabe fra starten af næste skoleår.
Der er ingen fortrydelsesret efter indgået aftale.
Tilbage til overskrifterne

Betingelser

Gældende lejebetingelser fremgår i forb. med selve lejeaftalen og kan variere fra skole til skole. På denne spørgsmålsside fremgår de generelle standard betingelser. Der kan dog være mindre ændringer/tilføjelser forbundet med betingelserne på lige netop jeres skole. Disse fremgår som sagt ikke her, men i forb. med, at selve lejeaftalen indgåes.
Tilbage til overskrifterne

Flytning af skab

Et skab kan flyttes gratis til en anden skabsgruppe i sommerferien i.fb med følgende:

Man skifter til en ny klasse der har skabe placeret mere centralt i en anden skabsgruppe.
Benyt menupunktet Flyt_dit_skab. Denne registrering skal foretages inden sommerferien, dvs. allersenest sidste skoledag. Det gamle skab skal ligeledes tømmes og rengøres inden sommerferiens start. Er skabet ikke klargjort inden ferien, kan vi vælge at tømme skabet eller at afvise din flytteanmodning, alt efter skabets tilstand.

Man kan også flytte skab til en anden skabsgruppe i løbet af året, mod et flyttegebyr og under forudsætning, at der findes ledige skabe i den ønskede gruppe. Opkrævning af flyttegebyr skal ses i lyset af, at det gamle skab ikke tilrådighed for nye bookinger ifm. et nyt skoleår og først kan udlejes på ny, efter en inspektion/klargøring, hvilket kræver omkostningstunge ekstra servicebesøg på skolen.

En flytning til et andet skab i samme gruppe er umiddelbart ikke muligt. Stort set alle ønsker et skab øverst, men da antallet af disse skabe er begrænset og vi ikke kan finde en retfærdig fordelingsnøgle, lader vi systemet om at fordele skabene tilfældigt. Så man har det skab med den
tildelte placering i lejens løbetid.
Dog kan man søge om et skab længere nede, hvis man pga. manglende højde ikke kan nå sit tildelte skab. Dette kan lad sig gøre, fordi der altid kan findes nogle, der vil bytte med et skab længere oppe.

Flytter man skole til en anden skole som også har en elevskab.dk skabsordning, kan man få et nyt skab der ifm. sommerferien, såfremt vi modtager dit flytteønske inden sommerferien.
Send da en mail til info@elevskab.dk med jeres elev_id_nr eller øvrige stamdata.
Tilbage til overskrifterne

Forlængelse af aftalen

Lejen kan til enhver tid forlænges for lejerens eget skab.
Forlænger lejer ikke aftalen senest 2 mdr. før udløb, bliver skabet givet frit, så andre kan reservere det og tage det i brug når aftalen udløber.
Lejere vil inden udløb af lejeaftale modtage mail med tilbud om forlængelse.
Vil du forlænge din eksisterende aftale, skal du først logge ind i menuen Login.
Dernæst bruger du menupunktet ’Forlæng dit skab’ under Elevskabsmenuen.
Du skal kun forlænge aftalen, hvis du vil beholde det samme skab.
Hvis du efter sommerferien flytter klasse til en anden afdeling, hvor der er skabe tættere på, i så fald skal du bruge menupunktet ´Flyt dit skab´.  
Forlænger du fejlagtig dit skab, men skulle have haft et skab i en anden skabsgruppe, kan du kun flytte skab mod betaling af flyttegebyr!
Tilbage til overskrifterne

Ingen ledige skabe

Er der ingen ledige skabe på jeres skole eller specifikke afdeling af skolen?

Hvis ikke, send da en mail til info@elevskab.dk og angiv jeres skolenavn og I hvilken gruppe I kunne tænke jer et skab.
Så undersøger vi muligheden og giver jer et svar pr. mail indenfor et par dage.

Som regel opsættes der kun nye skabe op umiddelbart før et nyt skoleår starter.
Såfremt der er udbredt ønske om flere skabe, kan der dog blive sat ekstra skabe op hele året.
Tilbage til overskrifterne

Låse generelt

Ved indgåelse af en ny lejeperiode, ikke en fortsættelse, medfølger en opstartslås og koden til denne. Låsen er inkluderet i opstart af en ny lejeaftale.
Låsen er at betragte som en engangslås og der medfølger ingen garanti eller automatisk vedligeholdelse af låsen. Låsen skal blot sikre, at skabet er aflåst ved modtagelsen.
Skift derfor gerne låsen ud med jeres egen lås, men gem den oprindelige lås til låse skabet med ved lejeaftalens udløb.
Ved forlængelse af lejeaftale medfølger ikke en ny lås.

Såfremt låsen går i stykker eller af andre årsager ikke længere kan benyttes, er det op til lejer af skabet selv, at påsætte en ny og evt. afklippe den eksisterende.
Elevskab.dk hjælper gerne med af klipning, men dette sker kun i forbindelse med andet planlagt besøg, hvorfor der ikke kan stilles en tidshorisont.
Det anbefales derfor selv at afklippe den eller få hjælp af pedellen eller tilsvarende.

Der kan rekvireres en ny lås hos elevskab.dk mod betaling, se afsnit om låsepris, eller man kan påsætte sin egen.
Koden til opstartslåsen kan ændres, hvilke vi dog fraråder, medmindre man registrerer sin nye kode i stamdata på vores hjemmeside, så vi har den korrekte kode, hvis du har glemt den, samt at vi kan få adgang til skabet for evt. reparationer.
På enkelte skoler har skabene låse med fast kode, der ikke kan ændres og/eller fastmonterede låse, der ikke kan erstattes med egne låse.

Det påhviler lejer altid at holde sit skab aflåst, for lejeren er ansvarlig for evt. skader af lågen eller skabet, affald eller skidt og snavs pga. uaflåst skab!

I forbindelse med lejeaftalens ophør, vil en egen opsat lås blive afklippet uden yderligere varsel. Såfremt man vil beholde sin lås, skal den således tages af, senest på dagen for lejeaftalens ophør, dvs. sidste skoledag inden sommerferien.
Tilbage til overskrifterne

Login

Du skal ikke have et login for at kunne booke et skab.

Når du booker et skab vil du indtaste navn, adresse m.m. Og der vil også blive bedt om et login/password.
Her skriver du det login og password som du vil bruge i fremtiden hvis du skal ændre nogle stamdata.
Det er således ikke et login/password som du har i forvejen.
Ved booking af flere skabe på samme skole, brug unikt login/password til hvert skab.
Tilbage til overskrifterne

Opsigelse/Afmelding/Ophør

Skal skabet i en igangværende lejeperiode ikke længere benyttes, anbefales det at afmelde skabet, således at eventuelt ansvar for hærværk og skader er endelig ophørt. Afmelding skal foretages på www.elevskab.dk efter log-in under indstillinger.

Afbrydes en lejeaftale eksempelvis fordi eleven skifter skole, refunderes der ingen leje for den periode der ikke vil blive benyttet.
Den overskydende lejeperiode, kan ikke overdrages til en anden elev.
Lejebeløbet er således et engangsbeløb der dækker start- og løbende omkostninger for den valgte lejeperiode.

Flytter eleven til en anden skole med samme ordning, kan skabets resterende periode flyttes til et skab på den nye skole.

I forbindelse med automatisk udløb eller opsigelse midt i en periode, påhviler det lejer at levere skabet ryddet, rengjort og fri for klistermærker og andet materiale, som måtte være blevet påført. Omkostninger for nødvendig rengøring vil blive faktureret lejeren.
Ting efterladt i skabet efter lejeperiodens udløb, anses for affald og efterlades på skolen, uden at Elevskab.dk eller skolen påtager sig ansvar for disse ting. Ved automatisk udløb af
aftalen, skal skabet tømmes og rengøres seneste sidste skoledag inden sommerferien.
Tilbage til overskrifterne

Praktiske forhold

Alle forhold omkring leje af et elevskab, forlængelse af aftale, flytning af skab, bestilling af ny lås m.m. er baseret på brugen af hjemmesiden www.elevskab.dk
Dette sker for primært at kunne holde en lav lejepris og samtidig at give en hurtig og effektiv service.
Derfor henstilles der til, at benytte følgende fremgangsmåde i nævnte rækkefølge, hvis der skulle opstå spørgsmål
1. Læse hjemmesiden, www.elevskab.dk, igennem og se om svaret/løsningen findes der.
2. Send en mail til info@elevskab.dk. Denne besvares hurtigst muligt og er den primære kontaktform.
Tilbage til overskrifterne

Priser

Priserne kan variere fra skole til skole. Fælles er dog væsentlig faldende priser for længere lejeperioder.
De aktuelle priser fremgår af hjemmesiden i forbindelse med selve reservationen.
Indgås lejeaftale med start indenfor et igangværende skoleår, beregnes de resterende måneder frem til skoleårets start til særskilt månedspris. Lejen betales forud for den valgte periode.
Låsepris v. køb af ny lås, inkl. forsendelse kr. 125,-
Prisstigninger for nye lejeaftaler, kan ske med maksimalt 7,5% pr. år eller det aktuelle prisindeks som givet fra Danmarks statistik, såfremt denne måtte være højere.
Tilbage til overskrifterne

Sådan fungerer det

Har din skole indgået en aftale om en elevskabs-ordning, vil du på startsiden under menupunktet ’Book et nyt skab’ kunne finde din skole i rullemenuen. Vælg derefter starttidspunkt, periode og placering. Du kan booke et skab og leje det for resten af året samt efterfølgende fulde skoleår. Lejeperiode udløber altid den sidste skoledag inden sommerferien.
Den gennemsnitlige, årlige lejepris falder væsentlig ved leje af flere år ad gangen. Vær dog opmærksom på, at der ikke tilbagebetales leje ved evt. opsigelse før tid.
Skabet er lejet, såfremt betaling er indgået senest 3 dage efter reservation. Er dette ikke sket frigives skabet igen. Der kan betales med Dankort samt bankoverførsel.
Tilbage til overskrifterne

Skal jeres skole have skabe?

Mangler jeres elever et sted at opbevare deres egendele sikkert?

Elevskab er danmarks professionelle leverandør af skabe til skoler rundt om i danmark.

Ring nu på telefon 31 19 25 99
eller send en mail til info@elevskab.dk
Tilbage til overskrifterne

Tyveri og skader

Alle forsikringsspørgsmål vedr. skader, hærværk, tyveri m.m. af selve skabene, men ikke indholdet, påhviler Elevskab.dk.
Opbevaring i skabene sker således alene på den enkeltes eget ansvar.
I forb. med hærværk er Elevskab.DK berettiget til evt. politianmeldelse.
Som for ethver andet inventar på skolen, har lejere ansvaret, såfremt denne måtte påføre hærværk på sit eller andre skabe.
Hærværk påført elevens skab, som ikke kan henføres til en person, udbedres af Elevskab.dk.
Skader udbedres generelt af Elevskab.dk indenfor 6 uger.
I skadesperioden kan lejer af skabet ikke forvente at have et andet skab til rådighed. Der refunderes i denne forbindelse ikke leje.
Det er ikke tilladt, at påføre klistermærke eller andet materiale på skabet.
Tilbage til overskrifterne

Valgt forkert skabsgruppe - periode

Har man ved en fejl valgt en forkert skabsgruppe eller periode, kan dette ændres, sålænge du ikke har fået tilsendt skabsnr. og kode.
Er skabet ikke betalt endnu, så undlad blot, at betale det og book et nyt skab i den rigtige skabsgruppe og/eller lejeperiode med det samme.
Der vil for det forkerte skab komme en automatisk erindringsmail og dernæst en annulleringsmail.
Disse skal blot ignoreres.

Er det blevet betalt og skabsgruppen var forkert, så send os straks en mail, for at flytte til den rigtige skabsgruppe.

Er det blevet betalt og perioden var forkert kan dette ikke ændres.
Lejeperioden kan dog til enhver tid forlænges. Se under forlængelse.