Betingelser for leje af ElevSkab

Gyldighed:
Aftalen er uopsigelig i den valgte periode.

Lejeperioden udløber altid den sidste uge inden sommerferien.
Der er ingen fortrydelsesret efter indgået aftale.

Lejebeløbet er et engangsbeløb der dækker start- og løbende omkostninger for den valgte lejeperiode.

Hvis samarbejdet mellem skolen og ElevSkab ApS ophører, refunderes lejen for eventuelle efterfølgende skoleår til lejer.

Elevskab tilbyder følgende betalingsmuligheder:
- Dankort
- MobilePay
- Bankoverførsel

Beløbet trækkes først når du har fået tildelt et skab.

Opsigelse:
Afbrydes en lejeaftale, eksempelvis fordi eleven skifter skole, refunderes der ingen leje for den periode der ikke vil blive benyttet.

Flytter lejer skole, betragtes aftalen som udløbet. Den overskydende lejeperiode, kan ikke overdrages til en anden elev.

I forbindelse med udløb af en aftale, påhviler det lejer at efterlade skabet ryddet, rengjort og fri for klistermærker eller andet materiale som måtte være blevet påført.
Afleveres skabet urengjort, vil lejeren blive opkrævet omkostninger for rengøring.

Flytning af skab i forbindelse med skift af klasse eller skole:
Skifter lejer klasse til en anden afdeling på skolen med mere relevant placerede skabe, kan man få tildelt et ny skab, hvis der er ledige skabe. Hvis lejer skifter skab, så skal det gamle skab ryddes og rengøres inden flytningen. Dette kan gøres én gang i aftaleperioden.

Ejendomsretten:
Skabet tilhører ElevSkab ApS

Lejers indhold i skabet tilhører lejer og er ElevSkab ApS uvedkommende.

Skolens ledelse, Politiet og lignende myndigheder har til enhver tid ret til, at få åbnet et givet skab, eksempelvis ved mistanke om opbevaring af ulovlige genstande eller uretmæssig brug af skabet.

Tyveri & skader:
Opbevaring i skabene sker på lejers eget ansvar. Vi anbefaler at undersøge med eget forsikringsselskab, hvorvidt et eventuelt tyveri fra et aflåst skab på skolen er dækket.

I forbindelse med hærværk er ElevSkab ApS berettiget til at kræve erstatning fra gerningsmanden.

Hærværk påført elevens skab, som ikke kan henføres til en gerningsmand, udbedres af ElevSkab ApS.

Skader udbedres generelt af ElevSkab ApS indenfor 6 uger fra skaden er anmeldt til ElevSkab ApS.

I skadesperioden tilstræbes det at lejer kan have et andet skab til rådighed, hvis dette er muligt.

Det er ikke tilladt at påsætte klistermærker eller andet materiale eller tegne på skabene.

Priser og perioder:
Et skoleår regnes fra skolestart efter sommerferien (medio august) og slutter på sidste skoledag inden sommerferien (ultimo juni).

Efter lejeperiodes udløb ryddes skabet for eventuelle efterladte ting, ElevSkab ApS påtager sig intet ansvar for sådanne ting.

Den valgte lejeperiode og lejebeløb inkluderer én lås, der leveres ved opstart af perioden.


Lejeaftaler med start indenfor et igangværende skoleår, beregnes prisen for de resterende måneder som en forholdsmæssig andel af lejen for et helt skoleår.

Lejen betales forud for den valgte periode.

Forlængelse af aftale:
Lejen kan til enhver tid forlænges for lejers eget skab.


Forlænger lejer ikke aftalen senest 2 måneder før udløb, bliver skabet givet frit, så andre kan reservere det og tage det i brug når aftalen udløber.

Låse:
Det påhviler lejer altid at holde sit skab aflåst.

Ved indgåelse af en ny lejeperiode, følger en lås og koden til denne.
Den medfølgende lås er inkluderet i opstart af en ny lejeaftale.
Der medfølger ikke vedligeholdelse af låsen.
Ved forlængelse af lejeaftale medfølger ikke en ekstra ny lås.


Såfremt låsen går i stykker eller af andre årsager ikke længere kan benyttes, er det op til lejer af skabet selv, at påsætte en ny og eventuelt afklippe den eksisterende (skolens serviceleder kan måske hjælpe).


Nye låse kan købes hos ElevSkab ApS eller lejer kan påsætte sin egen.


Koden til opstartslåsen må gerne ændres.

I forbindelse med lejeaftalens ophør, vil låsen blive afklippet uden yderligere varsel, også selvom der er tale om en egen opsat lås. Såfremt man vil beholde sin lås, skal den således tages af, senest på dagen for lejeaftalens ophør.


Praktiske forhold:
Skabslejen kan betales med Dankort eller Mobilepay på www.elevskab.dk eller ved bankoverførsel – detaljerne fremgår af en bekræftelsesmail, som bliver sendt umiddelbart efter bookingen.


Alle forhold omkring leje af et elevskab, forlængelse af aftale mv.er baseret på brugen af websiden www.elevskab.dk
Dette sker for primært, at kunne holde en lav lejepris og samtidig, at give en hurtig og effektiv service.


Derfor henstilles der til, at såfremt man måtte have spørgsmål eller andet, at benytte følgende fremgangsmåde i nævnte rækkefølge.
1. Læse websiden www.elevskab.dk igennem og se om svaret findes der
2. Send en mail til info@elevskab.dk